บริเวณโดยรอบ

ที่พักของเราตั้งอยู่บนยอดเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เดินขึ้นไปอีก 300 เมตร หลังที่พักก็จะมองเห็นทุ่งนา หมู่บ้านของ สปป.ลาว อากาศเย็นสบายตลอดปี แม้แต่ในเดือนเมษายนก็ยังหนาวเย็นตลอดเวลา ที่พักของเราจะเน้นเรื่องความสะอาด เป็นระเบียบ ทิวทัศน์สวยงาม ในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีทุ่งดอกบัวตองเหลืองอร่ามสวยงามมากทั่วบริเวณที่พัก ใครพบใครเห็นก็ประทับใจ

 • บรรยากาศโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

 • บริเวณโดยรอบ

Visitors: 22,980