ห้องอาหาร

อาหาร

 อาหารเย็น ท่านละ 200 บาท มี ข้าวเปล่า ต้มยำ(ไก่ ปลา ) ยำรวม ผัดผักตามฤดู ไข่เจียว  

 อาหารเช้า ท่านละ 50 บาท มีข้าวต้มทรงเครื่อง กาแฟ โอวัลติน ขนมปัง นม แยมผลไม้

 รายการอาหารนี้ ไม่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากต้องการสั่งอาหารพิเศษก็

 สามารถแจ้งล่วงหน้าได้

Visitors: 22,980