แผนที่การเดินทางแผนที่การเดินทางที่ตั้งของบ้านพักร่มโพธิ์ทองอยูติดกับภูชี้ฟ้าล็อจ(ตัวหนังสือสีแดง)


เส้นทางที่ 1

จาก อ.เมือง จ.เชียงราย เข้า อ.เทิง ระยะทางประมาณ 65 กม.จาก อ.เทิง อีก 7 กม. จะเจอสามแยก

บ้านปี้ิ (จะมีแผนที่บอกทางก่อนถึงแยกประมาณ 100 ม.) เลี้ยวซ้าย อีกประมาณ 17 กม. จะถึง บ้าน

ปางค่า เมื่อเข้าสู่ บ้านปางค่า ให้สังเกตสถานีอนามัยบ้านปางค่า จะอยู่ทางขวามือก่อนถึงแยกประมาณ

100 ม. เมื่อเจอแยกให้เลี้ยวขวาขึ้นดอยอีก 6 กม.จะเจอแยกบ้านร่มโพธิ์ไทย(เล่าอู) ให้เลี้ยวซ้ายมา

อีก 4 กม.ก็จะถึงทางขึ้นที่พักสังเกตุป้ายโรงเรียนแล้วเลี้ยวขวาขึ้นที่พักประมาณ 200 เมตร

ระยะทางเส้นทางนี้รวมระยะทางประมาณ  99 กม.


เส้นทางที่ 2

จากเส้นทางที่ 1 เมื่อเจอแยกบ้านปางค่าเราจะไม่เลี้ยว ให้ตรงไปต่อ อีกประมาณ 12 กม. จะเจอแยก

ด่านตรวจไปทางซ้ายไปเวียงแก่น ทางขวาไปภูชี้ฟ้า ให้เลี้ยวขวา อีกประมาณ 10 กม.จะเจอสามแยก

ให้เลี้ยวขวาอีกประมาณ 3 กม. จะเจอทางขึ้นวนภูชี้ฟ้าและตลาดขายของตามสองข้างทางและจุดนี้จะมีรีสอร์ทหลายรีสอร์ทมากเลย ให้ขับตรงไปต่ออีกประมาณ

7 กม.จะถึงป้ายโรงเรียนแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นที่พักประมาณ 200 เมตร


 

เส้นทางที่ 3

จาก อ.เมือง จ.เชียงราย เข้า อ.เทิง ระยะทางประมาณ 65 กม.  จาก อ.เทิง อีก 27 จะเจอแยก

บ้านสบบง(จะมีโรงเรียนภูซางวิทยาคม และด่านตรวจอยู่ทางซ้ายมือตรงสามแยก) เลี้ยวซ้ายอีก 19 กม.

จะเจอน้ำตกภูซาง อีกประมาณ 35 กม. (ระหว่างทางจะผ่าน บ้าฮวก บ้านไทยสามัคคี บ้านพิทักษ์ไทย

บ้านร่มโพธิ์ไทย และศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้าล็อจ)  ก็จะถึงบ้านพักร่มโพธิ์ทอง                                                


Visitors: 22,980